Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi 2021/4

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi 2021/4

Üniversitemizin Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi 08.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Microsoft Teams üzerinden online olarak verilecektir.

Pandemi Sonrası Yeni Normalde Yönetim Becerileri 2021/5

Pandemi Sonrası Yeni Normalde Yönetim Becerileri 2021/5

Üniversitemizin Akademik Birim Yönetici Sekreterlerine  Pandemi Sonrası Yeni Normalde Yönetim Becerileri eğitimi Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim kapsamında Microsoft Teams üzerinden 02.03.2021 tarihinde online verildi.

Aday Memur Temel Eğitimi 2021/1

Aday Memur Temel Eğitimi 2021/1

Aday Memur Temel Eğitimi 2021/1

Üniversitemize açıktan atanan aday memurlar  için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Adayların Yetiştirilmesi başlıklı 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” gereğince 25.01.2021-15.02.2021 tarihlerinde Aday Memur Temel Eğitimi düzenlenecektir.