Available courses

Bilişim Farkındalığı

Bilişim Farkındalığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili verdiği hizmetler arasında bilgi güvenliği farkındalığı eğitim programı da bulunmaktadır. Bu program, tüm kurum çalışanlarının katılımının hedeflendiği farkındalık yaratma seminerlerinin yanı sıra uzaktan eğitim imkanı da sağlamaktadır. Aynı zamanda, görsel tasarımlar, videolar gibi tamamlayıcı diğer aktiviteler ile farkındalık seviyesinin arttırılması hedeflenmektedir.


ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001 Eğitimi

Bu eğitim, uluslararası bir standart olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi konusunda uzmanlaşmak isteyen, işletmelerin kalite süreçlerinde aktif rol alan ya da almak isteyen yöneticiler, çalışanlar veya bu konuda kariyer hedefleyen adaylar için düzenlenmektedir.

Aday Memur Temel Eğitimi 2021/1

Aday Memur Temel Eğitimi 2021/1

Aday Memur Temel Eğitimi 2021/1

Üniversitemize açıktan atanan aday memurlar  için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Adayların Yetiştirilmesi başlıklı 55 inci maddesine dayanılarak çıkarılan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” gereğince 25.01.2021-15.02.2021 tarihlerinde Aday Memur Temel Eğitimi düzenlenecektir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001 FARKINDALIK EĞİTİMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001 FARKINDALIK EĞİTİMİ

ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında personele bilgi ve farkındalık eğitimi verildi.